Sửa iphone 7 plus mất âm thanh do lỗi ic audio trên main

1.000.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm

Bảo hành 3 tháng