Sửa iphone 6s mất cảm biến ánh sáng

250.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm