Sửa iphone 6s mất âm thanh thay ic audio

500.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm