Sửa iphone 6 plus mất âm thanh lỗi ic audio

500.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm