Sửa iphone 6 mất âm thanh lỗi ic audio

400.000₫
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm